האם המקומות באירועים מסומנים?

אין מקומות מסומנים בכנס.