האם מותר להכניס נשק?

הכניסה למתחם עם נשק מותרת לשוטרים בתפקיד בלבד!

הכנסת מוצרים הדומים לנשק חם או קר, חרבות מתכת וכדומה לא תתאפשר. תותר הכנסת נשקי ספוג, ובלבד שהם אינם נראים כמו כלי נשק אמיתיים.